Новини

ДНЗ №22 Суми

Сумський дошкільний навчальний заклад №22 (ясла-садок) “ДЖЕРЕЛЬЦЕ”

Адреса: м.Суми, вул. Ковпака 25. Телефон: 24-51-50

Алгоритм дій адміністрації закладу освіти при здійснені перевезення організованих груп дітей в межах міста 

При перевезенні дітей міським пасажирським транспортом керівник закладу освіти керується Інструкцією  щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року  №1124.

У разі прийняття рішення про організацію та проведення екскурсії, подорожі керівник закладу освіти зобов’язаний:

1) сприяти підготовці та проведенню екскурсії, подорожі;

2) видати наказ про проведення екскурсії, подорожі, у якому: визначити мету, строк проведення, призначити керівника групи, що проводить екскурсію, подорож, затвердити склад учасників та маршрут екскурсії, подорожі;

3) провести інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі з керівником групи, що проводить екскурсію, подорож;

4) видати керівнику групи копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список учасників екскурсії, подорожі, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

5) контролювати своєчасне повернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі;

6) у разі неповернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі, у встановлений час терміново встановити зв’язок з керівником групи, з’ясувати причини затримки та потребу в наданні допомоги;

7) після завершення екскурсії, подорожі заслухати інформацію керівника групи про їх результати.

Керівник групи, його заступник, що проводять екскурсію, подорож, зобов’язані:

1) при організації підготовки екскурсії, подорожі:

забезпечити комплектування груп учасниками відповідного віку та стану здоров’я (від 10 до 40 учасників віком від 6 років);

ознайомити учасників екскурсії, подорожі з планом та затвердженим маршрутом їх проведення, історичними та географічними особливостями території, об’єкта (об’єктів), де буде проходити екскурсія, подорож;

провести цільовий інструктаж з учасниками з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі згідно з вимогами Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160;

отримати копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список групи;

провести збори батьків учасників екскурсії, подорожі;

забезпечити під час екскурсії, подорожі додержання учасниками належного громадського порядку, виконання правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності;

провести інформування учасників екскурсії, подорожі про фактори ризику в запланованій екскурсії, подорожі (за їх наявності) і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму;

одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування об’єктів, територій, на яких встановлено особливий режим відвідування;

розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів під час екскурсії, подорожі, якщо такі заплановано проводити;

2) під час проведення екскурсії, подорожі:

забезпечити дотримання правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони природи, пам’яток історії і культури тощо;

вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників екскурсії, подорожі, зокрема щодо зміни маршруту, припинення екскурсії, подорожі у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу безпеці учасників;

дотримуватися затвердженого маршруту та плану екскурсії, подорожі (крім випадків, пов’язаних зі зміною маршруту чи плану з метою забезпечення безпеки учасників);

не допускати безпідставного поділу групи, що здійснює екскурсію, подорож, відставання окремих учасників, а також вибуття окремих учасників екскурсії, подорожі без супроводу одного із заступників керівника (від’їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі, що здійснює екскурсію, подорож, два або більше заступників керівника);

при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю та здоров’ю учасників екскурсії, подорожі) ужити заходів щодо збереження життя і здоров’я учасників екскурсії, подорожі, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил і засобів для ліквідації небезпечної ситуації;

у разі нещасного випадку терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та його доставку до закладу охорони здоров’я, викликати за потреби екстрену медичну допомогу;

повідомити про нещасний випадок, що стався, керівнику навчального закладу, органу управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, та інші відповідні служби;

3) після закінчення екскурсії, подорожі:

повідомити навчальний заклад, орган управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, про її завершення.

3. Керівник групи, що проводить екскурсію, подорож, має право:

враховуючи фізичний та моральний стан групи або окремих учасників і свій власний, припинити екскурсію, подорож;

змінити маршрут, припинити екскурсію, подорож у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу життю, здоров’ю та безпеці учасників екскурсії, подорожі.

Керівник та/або заступник керівника групи повинен вміти надавати першу домедичну допомогу.

При перевезенні дітей в межах міста автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками керівник закладу освіти керується пунктами 63-74 Постанови Кабінету  Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), Інструкцією щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року  №1124. Перевезення    організованих    груп    дітей     повинно здійснюватися   із   забезпеченням   високого   рівня  безпеки  та надійності транспортного обслуговування. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом  не повинна  перевищувати  кількості  місць  для  сидіння,  визначеної технічною  характеристикою    та    реєстраційними    документами транспортного засобу.
Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями,  які  мають  стаж  керування  транспортним засобом не менш як п’ять років.      До початку перевезення організованих груп дітей адміністрація закладу освіти і автомобільний перевізник: 1) визначають маршрут перевезення організованих  груп  дітей,
як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення; 2) встановлюють зупинки автобуса: технічні – одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї – на кожні наступні 100 кілометрів маршруту; для відпочинку – на п’ять хвилин через кожну годину руху і на 30      хвилин – через кожні п’ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід); 3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.Перевезення організованих груп дітей здійснюються  тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов. Адміністрація закладу освіти повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів  автомобільному  перевізнику   про   здійснення   перевезення
організованої групи дітей.  Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого  перевезення  організованої  групи  дітей повідомляє уповноваженому підрозділу Національної поліції про дату здійснення кожного  такого перевезення, подає йому на узгодження та адміністрації закладу освіти  на  затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів. Схема маршруту   та   розклад   руху   оформляються  у  трьох примірниках. Один примірник  схеми  маршруту  і  розкладу  руху  видається водію,  інші  зберігаються  у  закладі освіти та автомобільного перевізника.

 Адміністрація закладу освіти зобов’язана : до початку поїздки скласти у трьох примірниках  список  групи
дітей; допускати до  поїздки  дітей,  які  зазначені  у списках і не мають протипоказань для поїздок  за  станом  здоров’я,  що підтверджується відповідною довідкою лікаря; призначити для   кожної   групи  з  десяти  дітей  керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30  і більше дітей – медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки;забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги,  а керівника групи  телефонним зв’язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.

Керівник групи дітей зобов’язаний: провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки; забезпечувати дотримання дітьми  належного  порядку  під  час  руху  (діти  повинні  сидіти  на призначених для цього місцях),  а також під час посадки (висадки) з автобуса; забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки  автобуса тільки  з  посадкового  майданчика,  а в разі його відсутності – з тротуару або  узбіччя,  якщо  це  неможливо  –  з  крайньої  смуги проїзної  частини  (але  не  з  боку суміжної смуги для руху),  за умови,  що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації; проходити з  організованою  групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками,  а у разі їх відсутності –  краєм  проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби; підписати після надання транспортної послуги  дорожній  лист, замовлення  на  перевезення,  зазначивши відстань,  час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху – її причину. У разі настання несприятливих погодних і  дорожніх  умов, виходу з ладу автобуса,  виникнення загрози безпеці руху,  а також погіршення  стану  здоров’я  водія  необхідно  припинити   рух   з повідомленням  про  це  автомобільного  перевізника,  який повинен вжити  заходів  для  доставки  дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.

17 травня дошкільний заклад гостинно зустрічав слухачів  курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Картинки по запросу привітання з днем матері

Акція “Посади деревце”

    Неповторна краса оточуючої природи є джерелом перших цінних знань та радісних переживань для дітей дошкільного віку.
    Поєднання пошуково-дослідницької діяльності з екологічним вихованням сприяє вихованню у дітей любові до рідного краю, яка починається із вишеньки в садочку, стежини до лісового струмочка, маленького деревця, посадженого дбайливими маленькими рученятами.
   У дошкільному закладі відбулася акція «Посади  деревце».
Метою проведення акції було формування у дітей екологічної культури, свідомого розуміння процесів, що відбуваються в природному довкіллі внаслідок людської діяльності, збереження природного довкілля, виховання у дітей любові до рідної землі.
    Активну участь в організації заходу прийняли вихователі, батьки та діти. Позитив відчули не лише малюки, але і дорослі, які долучилися до справи.
   Щира подяка небайдужим людям, які допомагають створювати в дошкільному закладі затишок та найкращі умови для малюків. Вихованці дошкільного закладу ростуть добрими, чуйними, духовно багатими, із задоволенням відвідують «Джерельце».
   Нехай же посаджені деревця ростуть разом із малятами сильними, красивими. А заклад стане ще зеленішим, прекраснішим, і в будь-яку пору року зачаровуватиме  кожного неповторною красою яблуневого саду.

   Дитячий фестиваль  “Земля-наш  спільний дім”


Цікаво та насичено пройшов день відкритих дверей у ЗДО “Джерельце”

 

 

 

 

 

 Батьківський комітет,діти та колектив ЗДО “Джерельце” щиро вітає захисників України  з наступаючим світлим святом  та від усього серця бажає:

Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає Вас у всі дні вашого життя!

 

Великодній кошик для наших захисників України.

Виставка поробок

“Великодній вернісаж”

ОГОЛОШЕННЯ!

Шановні батьки! Гостинно запрошуємо Вас 12 квітня 2018 року прийняти активну участь у програмі Дня відкритих дверей. Ви зможете переконатися в силі власних можливостей та справжніх досягнень Вашої дитини.

Тематичний тиждень 26.03-30.03

Споживай енергію розумно

Тематичний тиждень Споживай енергію розумно у ДНЗ №22 міста Суми
Тематичний тиждень Споживай енергію розумно у ДНЗ №22 міста Суми
Тематичний тиждень Споживай енергію розумно у ДНЗ №22 міста Суми
Тематичні тижні у садочку №22 міста СумиТематичні тижні у садочку №22 міста Суми

22 березня – Всесвітній день води

А вода це справжнє диво!
Як прожити без води?
З нею ми завжди щасливі,
З нею в нас нема біди.

Є вода — ростуть рослини:
Ліс, сади, рясні поля.
Це чудово для людини
І радіє вся Земля.

Діти нашого садочка разом з вихователями провели різноманітні заняття та досліди з водою.

День води в ДНЗ №22 СумиДень води в ДНЗ №22 СумиДень води в ДНЗ №22 Суми

Свято Весни

Свято Весни в Сумському ДНЗ №22Свято Весни СДНЗ 22 ДжерельцеСвято Весни у дитячому садочку №22 СумиСвято Весни у ДНЗ Джерельце СумиСвято Весни у ДНЗ 22 СумиСвято Весни 2018 Суми ДНЗ №22

Свято Масляної

Свято Масляної у ДНЗ №22 СумиСвято Масляної у дитячому садочку №22 Джерельце Суми

Зимонько, голубонько
В білім кожушку,
Любимо ми бігати
По твоїм сніжку.

Зима 2018 у ДНЗ 22 СумиЗимові фото 2018 Сумський ДНЗ №22 ДжерельцеЗима 2018 Суми ДНЗ №22

Новорічні ранки

Новий рік у ДНЗ 22 СумиНоворічні ранки у дитячому садочку №22 Джерельце СумиНовий рік у ДНЗ 22 СумиНовий рік у ДНЗ #22 Суми

День Святого Миколая

ДеньДНЗ №22 святкує День Святого Миколая

Тиждень толерантності в ДНЗ №22

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в дітей загальнолюдських, моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників навчально-виховного процесу з 13 по 17 листопада 2017 року в Сумському дошкільному закладі (ясла-садок) № 22 «Джерельце» було проведено «Тиждень Толерантності».

Впродовж тижня робота практичного психолога Коваленко Вікторії Володимирівни була спрямована на розуміння необхідності реалізації принципів толерантності в суспільстві, потребу злагоди, повагу до інших людей, їхніх думок, дотримання своїх переконань і визнання такого ж права за іншими.

План проведення тематичного тижня був насичений та різноманітний. Психологічний куточок був оформлений інформацією про поняття «толерантність», всі бажаючі могли прочитати вислови, які пов’язані з толерантністю, терпінням, проведено акції, години психолога, заняття з дітьми і з педагогами, виготовлено скриньку “Добрих побажань”.  Упродовж тижня Толерантності всі діти і педагогічний колектив приймали активну участь в різних заходах.
День толерантності в ДНЗ №22 СумиДень толерантності в дитячому садочку №22 СумиДень Толерантності ДНЗ 22 СумиДень толерантності Суми ДНЗ 22ДНЗ №22 Суми

Осінні ранки

Осінь 2017 ДНЗ 22 СумиОсінь 2017 ДНЗ 22 СумиОсінь 2017 ДНЗ 22 СумиОсінь 2017 ДНЗ 22 СумиОсінь 2017 ДНЗ 22 Суми

Вітання слухачiв курсiв Iнституту пiдвищення квалiфiкацii

Курси підвищення кваліфікації ДНЗ №22 СумиКурси підвищення кваліфікації ДНЗ №22 СумиКурси підвищення кваліфікації ДНЗ №22 СумиКурси підвищення кваліфікації ДНЗ №22 Суми

Трудовий десант вихователiв ДНЗ №22

Вихователі ДНЗ №22 міста Суми прибирають територію Вихователі ДНЗ №22 міста Суми прибирають територію

Фестиваль «Гармонія руху» у ДНЗ №22

У ДНЗ №22 «Джерельце» з 16.10 до 27.10.2017 року було проведено фестиваль «Гармонія руху».

Мета проведення фестивалю «Гармонія руху»:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань збереження та зміцнення здоров’я;
 • виховання в дітей інтересу до рухів і музики шляхом включення елементів танців, пісень, музики,  хороводів;
 • формування валеологічного світогляду та пропаганда здорового способу життя.Для проведення фестивалю «Гармонія руху» було створено творчу групу, яка підготувала програму проведення фестивалю «Гармонія руху».Під час фестивального тижня було проведено:
 • різноманітні комплекси вправ ранкової гімнастики (сюжетна, ритмічна, за методикою М. Єфименка);
 • сюжетні фізкультурні та музичні заняття;
 • валеологічні заняття: «Наші органи чуття», «Зростаємо здоровими»;
 • вікторина «Що ти знаєш про спортивні ігри?»;
 • під час прогулянок: рухливі, спортивні, музичні народні ігри, естафети;
 • екскурсія до осіннього парку;
 • комплекси гімнастики пробудження та загартовуючі процедури.

Роботу проводили із залученням дітей до різних форм роботи: заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, свята та розваги, вікторини, бесіди, читання художньої літератури, пошуково-дослідницька діяльність. В плануванні, організації та проведенні заходів, присвячених фестивалю «Гармонія руху»,  приймали активну участь музичні керівники, вихователі та батьки.
Гармонія руху в дитячому садочку №22 ДжерельцеГармонія руху в дитячому садочку №22 ДжерельцеГармонія руху в дитячому садочку №22 Джерельце

Тиждень знань безпеки життєдіяльності у ДНЗ №22 «Джерельце»

Серед актуальних завдань, які вирішує сьогодні дошкільний заклад, чільне місце належить проблемам виховання у дошкільників основ безпеки життєдіяльності. Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечити необхідний рівень знань дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та вироблення в неї елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Це відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти, який має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі.
Виходячи з зазначеного та з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях; удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я; пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків, з 17.10.2017 по 20.10.2017 був організовано та проведено “Тиждень безпеки дитини”.
Метою проведення «Тижня безпеки дитини» було  поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час НС.
Для проведення «Тижня безпеки дитини» було створено творчу групу, яка підготувала План підготовки до проведення«Тижня безпеки дитини» і План проведення «Тижня безпеки дитини».
Під час підготовки до «Тижня безпеки дитини» проведено ряд заходів:
* перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ;
* перевірено наявність журналів проведення перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
* оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі;
* підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини»;
* перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах;
* виготовлено ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту;
* підготовлено конспекти заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час «Тижня безпеки дитини»,
* перевірено стан спортивного обладнання;
* підготовлено план і конспект свят і розваг за тематикою безпеки дитини;
* проведено з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
* Проведено бесіди та інструктажі з персоналом щодо дотримання правил пожежної безпеки.

В дошкільному навчальному закладі №22 міста Суми в рамках Тижня були проведені такі заходи:

 • на педгодині педколективу повідомлено про мету та завдання проведення Тижня, порядок проведення;
 • складений план-графік та план-сітка проведення Тижня.

В методкабінеті організована тематична виставка літератури, дидактичних посібників, конспектів занять, сценарії свят та розваг, яка допомогла в організації навчально-виховної роботи в групах.

Піготовлені пам’ятки для батьків: «Служба 101», «Сам удома», «Пожежна безпека».

Вихователем – методистом проведена консультація «Безпека  вашої дитини», де батьки переглядаючи презентацію могли на практичному матеріалі засвоїти основні правила поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях., індивідуальні консультації для молодих педагогів
В ході проведення Тижня цікаво пройшли тематичні заняття «Сірник –  не іграшка» (середня  група №4, вихователь Сова М.Л., «Кицькин дім» ( група №10, вихователь Лозовицька А.М.), «Без мами вдома сам» (молодша група  №8,  вихователь  Кабанець Л.М.)
З задоволенням діти приймали участь у спортивній розвазі «Школа пожежників» (група №2, вихователі Гагіна С.Л., Кайдаш П.М. ), де дітки разом з батьками продемонстрували практичні навички та дії гасіння пожежі та позмагалися між собою у фізичній спритності. Батьки були дуже задоволені та отримали масу вражень від спільного проведення часу разом з малятами в стінах дитячого садочку.
Організовані ігри: сюжетно-рольові «Пожежники» (№3, №8), «У нас трапилась пожежа» (№6), «Водій пожежної машини» (№9), «Швидка допомога», «Наш номер – 101» (№4),  ігри-тренінги «Без мами вдома сам» (№5), «Куди дзвонити» (№6), «Дії під час виникнення пожежі» (№4) . Сюжетно – рольові ігри особлива форма роботи з дітьми під час проведення Тижня безпеки життєдіяльності, оскільки діти не тільки здобули  нові знання, але й на практиці продемонстрували власні дії та вміння під час різних життєвих ситуацій.
Підсумком Тижня безпеки у дошкільному навчальному закладі стали практичні дії «Увага всім!», де вихователі середніх та старших груп разом з дітьми спускалися із пожежної драбини, а ясельні та молодша групи евакуювалися через запасні входи ДНЗ, закріплюючи безпечну поведінку та дії в разі виникнення пожежі. Після цього всі діти ділилися власними враженнями та думками щодо правил безпечної поведінки під час виникнення пожежі.
Свої враження від прочитаного і побаченого діти відображали в малюнках, аплікації, ліпленні. Середні та старші групи організовували виставки дитячих робіт, під час яких діти на власному життєвому досвіді намалювали власні дії та поведінку  в різних ситуаціях, показавши неухильне дотримання правил безпечної поведінки вдома, на вулиці, на природі.
Підсумовуючи вищезазначене можна сказати, що  педагогічний колектив, вихованці та діти не тільки засвоїли багато нового та цікавого з  безпеки життєдіяльності, а й практично продемонстрували власні навички безпечної поведінки вдома, на вулиці, та в природі, елементарні вміння та навички поведінки в різних життєвих ситуаціях, сформувавши у дітей усвідомлення цінності свого життя  та здоров’я. Ми сподіваємося, що  здобуті знання діти практично використають у житті, згадуючи дитячий садочок із вдячністю та гордістю.

26 жовтня в закладі були проведені збори для батьків 5-річок.

Завідувач ДНЗ Котова Л.А. ознайомила присутніх із основними положеннями нового Закону України «Про освіту». Практичний психолог Коваленко В.В.  і методист закладу Бятова Я.О.  ознайомили з особливостями фізичного та психічного розвитку дітей шостого року життя. На збори були запрошені заступник директора ЗОШ № 22 та практичний психолог.
Батьківські сбори ДНЗ №22 Суми

В ДНЗ №22 “Джерельце” 22 вересня було проведено  ярмарок

Ярмарок ДНЗ №22 СумиЯрмарок у дитячому садочку №22 міста СумиЯрмарок ДНЗ №22 СумиЯрмарок

Тиждень безпеки життєдіяльності

Метою проведення «Тижня безпеки дитини» було  поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час НС.
Тиждень безпеки дитини ДНЗ №22 Суми Тиждень безпеки дитини у садочку №22 Суми Тиждень безпеки дитини у ДНЗ №22 Джерельце Суми
Матусю, дай ручки твої поцілую,
За шийку тебе обійму
І щічки погладжу.
Ти знаєш, матусю,
Як дуже тебе я люблю!

День матері ДНЗ №22 СумиДень матері ДНЗ №22 СумиДень матері ДНЗ №22 СумиДень матері ДНЗ №22 Суми

Святкування Дня пам`яті та примирення

День пам'яті ДНЗ №22 СумиДень Перемоги у ДНЗ №22 СумиДень Перемоги у дитячому садочку №22 Суми

19 квітня 2017 року День відкритих дверей.

День відкритих дверей ДНЗ №22 СумиДень відкритих дверей дитячого садочку №22 СумиДень відкритих дверей у садочку Джерельце СумиДень відкритих дверей ДНЗ 22 Суми

1 грудня семінар “Формування загальнолюдських цінностей особистості дошкільника”

Семінар у ДНЗ №22 Суми Сумінар у дитячому садочку №22 СумиСемінар у ДНЗ №22 Суми

В гостях Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці

В гостях Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці

Перехід до Спортивного майданчика СЗО №22

Перехід до Спортивного майданчика СЗО №22Перехід до Спортивного майданчика СЗО №22
Перехід до Спортивного майданчика СЗО №22 Перехід до Спортивного майданчика СЗО №22
Бути здоровим — висока мета,
Кожного, хто у садочку зроста.
Бути здоровим, красивим і дужим.
Розумним, активним і чуйним до друзів
Здоров’я — основа усього на світі.
Здоровими бути бажають всі діти.

Перехід до Спортивного майданчика СЗО №22

Веселий ярмарок

Веселий ярмарок ДНЗ №22 Суми
Осінь золота прийшла до нашого краю
Всім нам осінь принесла щедрі урожаї
Урожай зібрали – свято вшанували,
Щоб про щедрість українську ви не забували!

Веселий ярмарок дитячого садочку №22 Суми
На ярмарку нашім веселім, багатім
Є чим дивуватись і є що придбати
Тут щедрі дарунки із саду й городу
Тут пісня і жарти усім в нагороду

Веселий ярмарок дитячого навчального закладу №22 міста Суми

Всіх “Джерельце” пригощає

Пригощає ДНЗ №22 Джерельце м.СумиПригощає Джерельце

Шановні працівники дитячого садка, щиро вітаїмо всіх вас з днем Дошкілля.

З Днем дошкілля ДНЗ №22 м. Суми З Днем дошкілля ДНЗ №22 м. Суми З Днем дошкілля ДНЗ №22 м. Суми

Акція “Посади деревце” в ДНЗ №22

Акція Акція Акція

20 вересня пройшли загальні батьківські збори

Загальні батьківськи сбори ДНЗ №22 Суми 2017

День батька у нашому дитячому садочку

Хай вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає.
Хай благодатним буде Ваш вік.
Ми від щирого серця бажаєм
Щастя, здоров`я і многая літ!

День батька в ДНЗ №22 Суми

3 коментарі до “Новини”

 1. Садочок чудовий. Дитина ходить залюбки. Вихователям групи “Теремок” велике дякую за виховання наших діток.

 2. Вихователі групи Капітошка-молодці.Дякуємо за роботу з нашими дітьми.Також дякуємо нашій няні.

Напишіть відгук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.