Про нас

IMG_9041

СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ       ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №22 “ДЖЕРЕЛЬЦЕ М.СУМИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: м.Суми, вул. Ковпака 25. Телефон: 24-51-50

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 “Джерельце” розпочав свою діяльність у 1978 році.

Пріоритетним напрямком роботи ЗДО є  «Охорона життя та здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях» за  програмою   О.Б Лози;

Головною метою роботи нашого колективу є створення в дошкільному навчальному закладі  сприятливих умов для збереження та поліпшення здоров`я  дитини.

До послуг дітей:

  •  фізкультурна зала та спортивний майданчик;
  •  кімната-музей” Патріотичного виховання”;
  •  кабінети: екології, валеології та художньої праці.

З урахуванням побажань батьків, здібностей та інтересів дітей ведеться гурткова робота художньо-естетичного та фізкультурно- оздоровчого напрямку:

  1.  “Здоров’ячки”/ казкова фізкультура, пластик – шоу/, кер. Картушина С.В.;
  2.  “Весела абетка” /за методикою М. Зайцева/ “, кер. Гагіна С.Л.;
  3.  “Джерельце “/хореографічний /, кер. Карпенко С.А.
  4. “Калинонька” /гра на музичних інструментах/ кер. Розман А.В.

СТАТУТ ДНЗ 

ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Ліцензії

11.04.2018                                                м.Суми                                      №  235-ОД

Про видачу ліцензій на освітню

діяльність закладів освіти

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.

2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.

3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньоїосвіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області  відповідно до додатка 3.

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації                                                     М.О. Клочко

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Засновником дошкільного закладу є Сумська міська рада, а уповноваженим органом – управління освіти і науки Сумської міської ради.

КАДРОВИЙ СКЛАД

Усього працівників в закладі – 50

Педагогічний персонал – 24

з них:

вихователі-методисти – 1

вихователі – 18

практичні психологи – 1

логопеди – 2

музичні керівники –2 

технічний персонал – 26

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” нова редакція частина-1

Особиста безпека дитини (О. Б. Лоза)

 

 

 

 

 

 

 

Базовий компонент дошкільної освіти

Україна – моя Батьківщина

Скарбниця моралі

Про себе треба знати, про себе треба дбати

Грайлик

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вулиці: Ковпака, Романа Атаманюка № 51-до кінця.
Проспект: Курський №131, 133, 135, 141, 143.

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

В ЗДО № 22 “ДЖЕРЕЛЬЦЕ” функціонує 9 груп, у них виховується 261 дитина

від 1 року до 2 років – 11 дітей,

2  років – 58 дитини

3 роки  – 53 дитини                                                                                                   

4 роки  – 76 дітей                                                                                                                 

5 років – 57 дітей                                                                                                                 

6 – років – 6 дітей

З них:

-1 група раннього віку – 46 дитини
-2 молодших групи – 67 дітей
-2 середніх групи – 65 дітей
-2 старших групи – 59 дітей
-2 логопедичних групи – 24 дитини

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється державною українською мовою.

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (у разі його проведення)

У дошкільному закладі вакантна посада керівника.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Групи садочка оснащені новим обладнанням та оновленими ігровими куточками.

Шафи для рушничків у групі “Пізнайко”
Столи у групі “Золота рибка”
Телевізор у групі компенсуючого типу “Казка”
Ігровий куточок у групі “Золота рибка”

 

 

Ігровий куточок у групі “Рукавичка”
Столи у групі “Пізнайко”

 

Столи в методичному кабінеті
Спортивний куточок у групі “Пізнайко”

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Аналіз роботи закладу № 22 “Джерельце” за 2017 – 2018 навчальний рік

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Презентація звіт роботи 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

На виконання листа управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 25.09.2013 № 03-07/6496 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», листа управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей до дошкільного закладу прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до електронної черги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті http://reg.isuo.org.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):
6. Прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

8. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

11. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

18. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування дошкільного закладу оформляють у дільничного лікаря-педіатра, згідно з пунктом 2.3 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 року № 434, медична документація (за формою № 026/о) містить:
• результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;
• дані про профілактичні щеплення;
• дані лабораторних досліджень;
• рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, для диспансерних хворих – по спостереженню та оздоровленню.
Медична документація видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо медичні протипоказання для перебування дитини у дошкільному закладі відсутні, а профілактичні щеплення виконані відповідно до календаря щеплень, дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільного закладу. Довідка про епідеміологічне оточення видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми педикульозу та корости.

Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”:
п. 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

У дошкільних закладах міста Суми, відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 13.01.2016 № 227-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у навчальних закладах м. Суми» встановлено розмір плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та дошкільних відділеннях НВК у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день.

 

 

 

img620

Напишіть відгук

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.